Balita.org: Your Premier Source for Comprehensive Philippines News and Insights! We bring you the latest news, stories, and updates on a wide range of topics, including politics, culture, economy, and more. Stay tuned to know everything you wish about your favorite stars 24/7.

Contacts

  • Owner: SNOWLAND s.r.o.
  • Registration certificate 06691200
  • 16200, Na okraji 381/41, Veleslavín, 162 00 Praha 6
  • Czech Republic

'Don De Leon, baka naman': Daria Ramirez appeals for financial help from ex-husband Joey de Leon

MANILA, Philippines — Veteran actress Daria Ramirez appealed for financial help from her ex-husband Joey de Leon. 

On the Ogie Diaz YouTube channel, Daria admitted that she has been struggling with her finances. 

“Don De Leon, baka naman, ano. Siguro naman nararamdaman mo, hindi mo lang pinapansin. Kailangan ko ng tulong mo. Baka naman maalala mo ako. Naghihintay lang ako," Daria said. 

"Hindi lang masabi ng mga anak natin dahil ayaw nilang gumitna," she added. 

"Tulong pinansiyal?" Ogie asked. 

"Pinansiyal. Hirap [ako] in a way na lack of financial. Almost every day iniisip ko, kanino na naman kaya ako lalapit para makabayad ng ganito, ng gano'n," Daria answered. 

"Baka naman [Joey]. Sana man lang maramdaman mo na naging bahagi rin naman ako ng buhay mo. Kahit na kung ano man ang nangyari nu'ng araw, nag-patawad na naman ako sa 'yo, 'di ba? Nag-patawaran naman na tayo. Sana ilagay mo 'yun sa isip mo. Tapos na 'yun, eh," she added. 

In the same interview, Daria revelaed the reason behind her separation from Joey. 

“Hindi naggo-grow ‘yung aming relationship dala ng kabataan. Bata pa ako masyado eh," Daria said. 

"Hindi ko alam ang buhay may asawa. Hindi naman ako lumaki na sinabihan ako ng mama ko. Late na nu'ng sinabi ng mama. Actually buntis na ako noon… Hindi pumasok sa isip nila na bigla akong mag-aasawa. Hindi pa nila tanggap,” she added. — Video from Ogie Diaz YouTube channel

RELATED: Daria Ramirez talks about her split from Joey de Leon

Read more on philstar.com