Balita.org: Your Premier Source for Comprehensive Philippines News and Insights! We bring you the latest news, stories, and updates on a wide range of topics, including politics, culture, economy, and more. Stay tuned to know everything you wish about your favorite stars 24/7.

Contacts

  • Owner: SNOWLAND s.r.o.
  • Registration certificate 06691200
  • 16200, Na okraji 381/41, Veleslavín, 162 00 Praha 6
  • Czech Republic

Sara Duterte votes in Davao City

VICE President Sara Duterte cast her vote at the Daniel R. Aguinaldo National High School in Davao City during the Barangay (village) and Sangguniang Kabataan (SK or youth council) Elections (BSKE) on Monday.

In a post on her Facebook page, Duterte described this day as a symbol of hope and unity.

«Ako po si Inday Sara Duterte, mula sa Davao City, nagpapahayag ng aking suporta para sa isang malinis, tapat, maayos, at mapayapang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Magsama-sama tayo sa pagtahak ng daan tungo sa mas makabuluhang kinabukasan para sa ating mahal na Pilipinas», she said.

(I am Inday Sara Duterte, from Davao City, expressing my support for a clean, honest, orderly, and peaceful Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Let us walk together towards a more meaningful future for our beloved Philippines.)

Also in the post, Duterte said that village officials play an important role.

«Mahalaga ang papel na ginagampanan ng ating mga opisyal sa barangay sapagkat sila ang nasa unang antas ng pamamahala sa gobyerno na maaring magbigay tulong at solusyon sa mga problemang kinakaharap natin sa community level. Ang kanilang integridad at dedikasyon sa paglilingkod ay kailangan nating suriin at tukuyin,» she said.

(Our village officials play an important role because they are the ones at the first level of governance who can provide help and solutions to the problems we face at the community level. We need to assess and determine their integrity and dedication to service.)

Read more on manilatimes.net