Balita.org: Your Premier Source for Comprehensive Philippines News and Insights! We bring you the latest news, stories, and updates on a wide range of topics, including politics, culture, economy, and more. Stay tuned to know everything you wish about your favorite stars 24/7.

Contacts

  • Owner: SNOWLAND s.r.o.
  • Registration certificate 06691200
  • 16200, Na okraji 381/41, Veleslavín, 162 00 Praha 6
  • Czech Republic

Press Release - Statement of Sen. Bong Go: Re: recent senatorial surveys

Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa patuloy na suporta at tiwala na ibinibigay ng ating mga kapwa Pilipino sa akin. Mula noon, hanggang ngayon, hindi ko sasayangin ang pagkakataon na ito na makapagserbisyo sa inyo at maipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino.

Bilang isang simpleng probinsyanong binigyan ng Panginoon at ng mga mamamayang Pilipino ng mandatong maglingkod bilang senador simula noong taong 2019, hindi ako tumigil sa aking mga gawain na makatulong sa kapwa sa abot ng aking makakaya lalo na para sa mga mahihirap at pinakanangangailangan.

Ang resulta ng mga pinakahuling surveys ay nakakawala ng pagod at nagbibigay sa akin ng dagdag na lakas at determinasyon upang ipagpatuloy ang aking serbisyo para sa taumbayan.

Bilang inyong Mr. Malasakit, patuloy akong magseserbisyo sa inyong lahat dahil bisyo ko na ang magserbisyo at naniniwala ako na ang serbisyo sa tao ay serbisyo sa Diyos.

Muli, maraming salamat at ipagpapatuloy ko ang aking mga adbokasiya na makakabuti para sa bansa at sa lahat ng ating kababayang Pilipino.

Read more on legacy.senate.gov.ph